OM STOP MEDICINSPILD

Al for meget medicin bliver forkert håndteret eller går til spilde. Det truer både patientsikkerhed, vores miljø og sundhedsøkonomien – stik imod hensigten. Medicin skal gavne borgere og patienter. Medicinspild skal vi stoppe. Derfor er Pharmadanmark, Ældre Sagen, Lægeforeningen og Gigtforeningen gået sammen i ’Alliancen Stop Medicinspild’. For netop at sætte det oversete samfundsproblem, som medicinspild er, på dagsordenen. For at komme dette og anden medicinspild til livs:

  • Halvdelen af alle utilsigtede hændelser er medicinrelateret
  • 700.000 danskere tager mere end fem lægemidler
  • 8.000 ton medicinaffald og –emballage på et år