DANVA er ny alliancepartner i Alliancen Stop Medicinspild

Alliancen Stop Medicinspil, som arbejder for mindre spild og mere korrekt håndtering af medicin, får en ny alliancepartner i DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening. Det er med til at understrege alliancens miljøfokus for færre medicinrester i vores vandmiljø

Af Redaktionen

’Miljø og bæredygtighed’ er blandt indsatsområderne i Alliancen Stop Medicinspild. Derfor er det både oplagt og vigtigt, at DANVA er ny partner i alliancen, som i forvejen tæller Ældre Sagen, Lægeforeningen, Gigtforeningen og Fagforeningen Pharmadanmark.

Talsmand for Alliancen Stop Medicinspild Rikke Løvig Simonsen glæder sig over, at DANVA er ny alliancepartner.

”I alliancen er vi både stolte og glade over at kunne byde DANVA velkommen. Det er en styrkelse af alliancens arbejde for at reducere medicinspild i det hele taget, men særligt i arbejdet for mindre medicinspild i vores vandmiljø,” siger hun.

Medicinspild er ikke alene et problem i sundhedsvæsenet, også industrien og for vores miljø. Således skal kampen mod medicinspild ikke kun kæmpes på plejehjem, bosteder, hospitaler og apoteker. Medicinalindustrien og vandselskaber med til at sikre en bæredygtig produktion og bortskaffelse af medicin.

”Medicinspild betyder blandt andet, at alt for mange medicinrester havner i vores vandmiljø. Derfor er det så vigtigt at kunne byde velkommen til DANVA, som er blandt de fremmeste til at sikre miljø, rent drikkevand, minimum af spild og gode vand- og klimaløsninger,” siger Rikke Løvig Simonsen.

Rent vand
DANVA glæder til at være partner i Alliancen Stop Medicinspild og en del af arbejdet med at hindre medicinspild i vores vandmiljø. Arbejdet i alliancen er helt i tråd med DANVAs strategi om at reducere forekomsten af miljøfremmede stoffer i vandmiljøet.

”For vandselskaberne er det afgørende, at forureninger standses ved kilden. Det er vigtigt at samarbejde om at undgå medicinspild, så vi skærmer vandet mod miljøfremmede stoffer,” siger direktør i DANVA Carl-Emil Larsen.

DANVA arbejder blandt andet for, at spildevandsanlæg, hvor det giver mening, skal kunne rense for medicinrester, der ledes til kloakken. I dag er det sygehuse, der skal tage sig af den opgave, fordi man hidtil har anset det for at være den bedste løsning. Men da 96 procent af al medicin i dagens Danmark indtages i hjemmet, så er det kun en lille del af medicinresterne, der opfanges fra hospitalsspildevandet, når det renses ved sygehuse.

”Det er nødvendigt, at spildevandsselskaber, hvor det giver mening, får mulighed for at få lov til at tage sig af medicinrester. Arbejdet i alliancen er derfor helt i tråd med DANVAs strategi om at reducere forekomsten af miljøfremmede stoffer i vandmiljøet. Både i forhold til kildeopsporingen og håndtering af hospitalsspildevand, ligesom det passer fint ind i arbejdet med at få fastsat et udvidet producentansvar,” siger Carl-Emil Larsen og tilføjer, at det arbejde deltager DANVA i sammen med den europæiske paraplyorganisation EurEau over for EU-Kommissionen.

Om Alliancen Stop Medicinspild
Al for meget medicin bliver forkert håndteret eller går til spilde. Det truer ikke bare patienternes sikkerhed og økonomien i sundhedsvæsenet, men også vores miljø. Målet for Alliancen Stop Medicinspild er at forbedre livskvaliteten hos patienter ved at reducere medicinfejl og overmedicinering, at skabe større patientsikkerhed og lighed i sundhed, og at sikre bæredygtig produktion og bortskaffelse af lægemidler.

At stoppe medicinspild, som er et komplekst og mangefacetteret problem, kræver brede løsninger og samarbejde. Alliancen Stop Medicinspild blev etableret i november 2019.

• Halvdelen af alle utilsigtede hændelser er medicinrelateret
• 700.000 danskere tager mere end fem lægemidler
• 8.000 ton medicinaffald og –emballage på et år