NYHEDER & PRESSE

  DANVA er ny alliancepartner i Alliancen Stop Medicinspild

DANVA er ny alliancepartner i Alliancen Stop Medicinspild

Alliancen Stop Medicinspil, som arbejder for mindre spild og mere korrekt håndtering af medicin, får en ny alliancepartner i DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening. Det er med til at understrege alliancens miljøfokus for færre medicinrester i vores vandmiljø

Ny alliance vil forbedre livskvalitet hos kronikere og multisyge ved at bekæmpe medicinspild

Ny alliance vil forbedre livskvalitet hos kronikere og multisyge ved at bekæmpe medicinspild

MEDICIN: Halvdelen af alle utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet skyldes medicin. Det vil ny alliance sætte fokus på med en kampagne mod medicinspild.

Alt for meget medicin: Hvem får styr på svimle Palle?

Alt for meget medicin: Hvem får styr på svimle Palle?

Alt for meget medicin til alt for mange patienter koster livskvalitet og unødige skattekroner. Ny alliance vil sætte fokus på hverdagsmedicin.

OM ALLIANCEN STOP MEDICINSPILD

OM ALLIANCEN STOP MEDICINSPILD

Al for meget medicin bliver forkert håndteret eller går til spilde. Det truer både patientsikkerhed, vores miljø og sundhedsøkonomien - stik imod hensigten. Medicin skal gavne borgere og patienter. Medicinspild skal vi stoppe. Derfor er Pharmadanmark, Ældre Sagen, Lægeforeningen og Gigtforeningen gået sammen i ’Alliancen Stop Medicinspild’. For netop at sætte det oversete samfundsproblem, som medicinspild er, på dagsordenen. For at komme dette og anden medicinspild til livs:

- Halvdelen af alle utilsigtede hændelser er medicinrelateret
- 700.000 danskere tager mere end fem lægemidler
- 8.000 ton medicinaffald og –emballage på et år